Aanmelden

Enthousiast geworden? Hieronder staat de procedure voor inschrijving verder uitgewerkt.

Kennismakingsgesprek:

Graag gaan we met alle leerlingen die van plan zijn om zich aan te melden, in gesprek. We kunnen samen kijken of de school goed aansluit, verder kennismaken bekijken of de manier van leren past bij de leerling. Tijdens het gesprek is alle ruimte om verdere vragen over de school te stellen.

Schrijft u uw kind in tijdens de reguliere aanmelddata, geen probleem. We zullen u achteraf alsnog uitnodigen voor een gesprek.

Voorwaarde om te worden aangenomen op de Vrijeschool de Kaap is een advies vmbo-BL / -KL  /-GL of -TL. Daarnaast moet de basisschool aangeven dat de leerling meer gebaat is bij leren vanuit het doen.

Leerlingen met leerproblemen en problemen op het gebied van gedrag zijn niet op hun plaats binnen de Vrijeschool de Kaap.

Voor aanmelding op de Vrijeschool de Kaap gelden bepaalde voorrangsregelingen.

-> Leerlingen afkomstig van vrijeschool PO.

-> Leerlingen met een broer of zus op de Young Business School op moment van aanmelden.

De definitieve procedure en voorrangsregelingen voor aanmelding kunt u hier vinden: aanmelden