Wat is een vrijeschool?

Een diploma met een mooie cijferlijst is belangrijk. Maar met goede cijfers alleen red je het niet in een wereld die voortdurend in beweging is. Naast intellectuele ontwikkeling is ook innerlijke ontwikkeling belangrijk. Ontdekken wie je bent, waar je talenten liggen en hoe je die kunt aanspreken. Oog hebben voor de ander en de wereld om je heen. Creatief zijn in het omgaan met allerhande vraagstukken. En plezier hebben in leren, zodat je dat je leven lang blijft doen. Het voortgezet onderwijs van de vrijeschool is een plek die leerlingen inspireert en stimuleert om zichzelf te leren kennen en ontwikkelen. Een plek waar leerlingen zich thuis voelen. Waar ze zichzelf mogen zijn. Een school die mensen wil zien in al hun mogelijkheden. Worden wie je bent. Daar gaat het omgaat! De middelbare schooltijd is een fase die bepalend is voor de rest van je leven. Het onderwijsprogramma richt zich op een veelzijdige ontwikkeling. Naast de cognitieve vakken als wiskunde, Nederlands, biologie krijgen leerlingen daarom ook kunstzinnige en ambachtelijke vakken, zoals toneel, muziek, euritmie/dans, fotografie en schilderen. Niet alleen in de eerste twee, maar in alle leerjaren. Het onderwijs is afgestemd op de belevingswereld van de leerling, zodat het nauw aansluit bij zijn of haar ontwikkeling.

Verbinding en verdieping 

De vrijeschool werkt met periodeonderwijs. Dit houdt in dat in alle schooljaren drie weken achter elkaar één thema centraal staat gedurende de eerste twee lesuren. Elke schooldag begint met een verdieping van dit thema via kennisoverdracht, schrijfoefeningen, excursies of kunstzinnige verdieping. Periodeonderwijs geeft leerlingen de kans zich te verbinden met een thema en zich hierin te verdiepen. Wat de leerling heeft beleefd en geleerd, groeit mee en wordt tot eigen bezit. Iedere dag verwerkt de leerling de behandelde stof in het periodeschrift en schrijft zo als het ware zijn eigen leerboek.

Centraal staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind. Het onderwijs doet net zoveel beroep op het intellectuele vermogen van leerlingen, als op hun kunstzinnige, creatieve en sociale vermogen. Met andere woorden: de ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daadkracht).

Aandacht voor elk kind 

Je welkom en thuis voelen, in beeld zijn en gehoord worden zijn onmisbaar in een goede en gezonde ontwikkeling van leerlingen in hun kracht te zetten. Vanaf de eerste schooldag tot aan het einde van de tweejarige brugklasperiode blijft dezelfde mentor aan de klas verbonden. Deze mentor verzorgt een groot deel van de lessen waardoor de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs goed verloopt.