Vrijeschoolonderwijs voor alle leerwegen van het vmbo!

Sinds 2018 is het aanbod voor vrijeschoolonderwijs in Rotterdam uitgebreid. De samenwerking tussen het Rudolf Steiner College en de Young Business School maakt het mogelijk om binnen het vmbo op alle niveaus vrijeschoolonderwijs te volgen.

Kleine klassen

 

We formeren heterogene klassen van maximaal 20 leerlingen. Hier is plek voor zowel basis/-kader leerlingen als mavo leerlingen. Een kleine klas zorgt voor extra individuele aandacht en onderwijsaanbod precies gericht op wat een leerling lastig vindt. Docenten hebben genoeg ruimte voor verlengde instructie of gedifferentieerde opdrachten. Aandacht voor elk individu.

Iedereen een eigen niveau

Omdat elke leerling uniek is, dagen we de leerlingen in de verschillende klassen uit om te excelleren in de vakken waar dat mogelijk is. Blijkt dat een leerling een vak gemakkelijk vindt of juist erg moeilijk, dan is het mogelijk om dat vak op een ander niveau te volgen.

 

Inrichting

Op de Vrijeschool de Kaap is de ochtend gereserveerd voor het periodeondewijs. We wisselen de praktische uren af met theoretisch aanbod. Elke drie weken wordt gewisseld van ambacht, kunst of techniek. Leerlingen ontdekken zo waar hun talenten liggen en worden direct in de ochtend creatief gestimuleerd. Denk aan houtbewerking, acrobatiek met Circus Rotjeknor, textiel, keramiek, fotografie, koken, tekenen, schilderen, toneel met Theater Walhalla en een periode tuinbouw en ontwerp.

 

Tijdens het periodeonderwijs wordt de ontwikkelingsgericht leerstof gevolgd volgens de pedagogiek van de vrijeschool. Denk aan de volgende periodes:

Geschiedenis – Ontdekkingsreizen

Biologie – Verzorging

Wiskunde – Algebra

Nederlands – Creatief schrijven

Scheikunde – Verbranding

Biologie – Voedingsleer

Astronomie – Sterrenkunde

Geschiedenis - Renaissance

Natuurkunde – Mechanica

Wiskunde – Meetkunde 

Nederlands – Poëzie

Aardrijkskunde – Europese volken

In de middag volgen de vaklessen Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, muziek en gymnastiek. De leerlingen hebben drie klassenuren per week. Daar wordt onder begeleiding van de mentor het huiswerk gemaakt en worden studievaardigheden geoefend. Periodes en vaklessen worden waar mogelijk gekoppeld om projectmatig- en vakoverstijgend te werken.

 

In de 1e en 2e brugklas houden de leerlingen dezelfde mentor. Deze geeft ook veel les in de eigen klas zodat er veel begeleiding is en er snel geschakeld kan worden als er extra ondersteuning nodig is of als een leerling even niet lekker in zijn/haar vel zit.

Leerlingen oriënteren zich op veel ambachten en krijgen een breed lesaanbod. Ze ontdekken zo waar kwaliteiten en affiniteiten liggen en nemen veel vaardigheden mee de bovenbouw in.

 

In het 3e en 4e leerjaar ligt de nadruk op individuele belangstelling en vaardigheden van de leerling. In deze laatste twee leerjaren nemen de stages een belangrijke plaats in en maken leerlingen op de werkvloer kennis met verschillende beroepen. Ze ontwikkelen niet alleen veel vaardigheden, ze ontdekken ook wat wel of juist niet aansluit. Een duidelijke en bewuste keuze voor het vervolgonderwijs ligt in het verschiet.

 

Afsluiting

 

Aan het einde van het tweede leerjaar bekijken we goed wat de beste leerweg voor een leerling is. Daarna wordt in twee jaar naar het bijpassende diploma toegewerkt.

 

Leerwegen:

  • Vmbo-basis. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 2 opleidingen.

  • Vmbo-kader. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3 of MBO niveau 4 opleidingen.

  • Vmbo-gemengd/-theoretisch. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 4 opleidingen of de HAVO.

Portfolio

Naast het diploma heeft de leerling gewerkt aan een portfolio van de ambachtelijke perioden en de stages. Leerlingen kunnen met het portfolio laten zien welke vaardigheden ze bezitten en welke succesvolle projecten ze gevolgd hebben. Voor MBO opleidingen die aanvullende eisen stellen bij aanname wordt de kans op succes vergroot.

Door het maken van een eigen portfolio kan ook de leerling zelf terugkijken op zijn/haar leerproces van de vier jaren op de Vrijeschool de Kaap.

 

 

LWOO

De school heeft een LWOO licentie en zet de gelden in om het lesaanbod in kleine klassen mogelijk te maken. Mocht meer zorg nodig zijn dan werken we samen met het zorgteam van de YBSR, schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog om samen te kijken waar ondersteuning nodig is.

 

 

 

Informatie

 

Informatie over de aannameprocedure is te verkrijgen bij de mevrouw M. Mourik, teamleider vrijeschool de Kaap mmourik@lmc-vo.nl

Actuele informatie zoals onze schoolgids kunt u hier vinden